Cổ phiếu Cảng Đình vũ chính thức niêm yết trên sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh

Sáng 1/12, cổ phiếu DVP của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM

Đúng 8h 15’ ngày 01/12/2009, Ông Dương Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình vũ gõ hồi chiêng đánh dấu sự kiện cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình vũ được đăng ký với mã cổ phiếu là DVP, số lượng cổ phiếu DVP đăng ký niêm yết là 20.000.000, tương ứng với giá trị  200 tỷ đồng


Trong ngày đầu tiên, DVP được giao dịch với giá chào sàn 41.000 đồng/ một cổ phiếu. Kết thúc ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu DVP tăng hết biên độ lên 49.200 đồng /một cổ phiếu với 57.340 cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương giá trị 2,82 tỷ đồng. Dư mua là 69.520 cổ phiếu. Ngày thứ 2 (02/12/2009), cổ phiếu DVP tiếp tục tăng  mạnh với 168.440 cổ phiếu được khớp lệnh tương đương 8,671 tỷ đồng, mức giá đóng cửa 51.500 đồng trên một cổ phiếu.

Với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong những năm qua, đặc biệt trong 10 tháng đầu năm 2009 mức tăng trưởng đạt 206,4% so với cùng kỳ 2008, sự kiện 20.000 cổ phiếu DVP đang tạo ra sự quan tâm và sức hút mới của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

 

Code Psn Gratuit