Thg7 28

Sáng ngày 28/7/2022 đại diện Ban lãnh đạo Công ty đã tặng lẵng hoa chúc mừng Công đoàn Cảng Đình Vũ nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đại diện BCH Công đoàn và Ban nữ công Công ty thay mặt tập thể đoàn viên công đoàn và người lao động nhận lẵng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Công ty.

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới", Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam định hướng về chủ đề hoạt động của năm là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”. Với những định hướng và chủ đề đó, Công đoàn Cảng Đình Vũ sẽ cùng phối hợp với chuyên môn tập trung cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhằm giữ vững các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đảm bảo thu nhập cho người lao động; đồng thời luôn phấn đấu xây dựng và phát động các phong trào, hoạt động bổ ích và phù hợp với tình hình đơn vị để thu hút người lao động tham gia, tái sản xuất sức lao động để đồng hành và cống hiến vì sự phát triển chung của Cảng Đình Vũ.

(Nguồn : DVP)