Thg8 18

Theo báo cáo của Forbes, top 50 doanh nghiệp này có tổng giá trị vốn hóa đạt 725.305 tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng giá trị vốn hóa của toàn thị trường, tính đến hết ngày 27/4/2015. Năm 2014, tổng doanh thu của 50 doanh nghiệp đạt 483.244 tỷ đồng trong khi tổng lợi nhuận đạt 56.211 tỷ đồng.

Năm nay, sàn HOSE chiếm áp đảo với 45 đại diện. So với năm trước, danh sách năm nay có 15 sự thay đổi do xuất hiện các công ty niêm yết mới và một số công ty năm trước vắng mặt nhưng năm 2014 cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Theo Tạp chí Forbes Việt Nam, danh sách được xây dựng dựa trên phương pháp xếp hạng công ty của tạp chí mẹ, có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.Những công ty này qua hai vòng tuyển chọn dựa trên kết quả tính điểm theo 5 tiêu chí: tỉ lệ tăng trưởng kép hàng năm về doanh thu, lợi nhuận, bình quân lợi nhuận trên vốn (ROC), lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và thu nhập trên cổ phiếu (EPS) trong giai đoạn năm năm từ 2010 đến 2014, đặc biệt xem xét kết quả năm 2014.

Đây là lần thứ hai liên tiếp, Công ty Cổ phần Đàu tư và Phát triển Cảng Đình vũ lọp vào Bảng xếp hạng "50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2015".

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Hùng Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty vinh dự đón nhận danh hiệu"50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2015" do Tạp chí Forbes trao tặng: