Thg4 10

Căn cứ Kế hoạch số 467/KH-PC07 ngày 14/3/2019, ngày 10 tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trong khuôn khổ chương trình phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn – Công an thành phố Hải Phòng.

Trong chương trình buổi sáng, các chiến sĩ công an đã phổ biến lý thuyết các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Hội trường Cảng Đình Vũ. Và ngay trong buổi chiều cùng ngày, các cán bộ chiến sĩ công an cùng Ban điều hành Công ty và đông đảo cán bộ nhân viên Cảng Đình Vũ đã triển khai thực hành các phương án đã được tuyên truyền và phổ biến lý thuyết.

Với công tác chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng về hiện trường, phương tiện, trang thiết bị và sự phối hợp tốt giữa Cảng Đình Vũ và Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn – Công an thành phố Hải Phòng, chương trình huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2019 đã thành công tốt đẹp, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành cho CBCNV Công ty.

(Nguồn : DVP)