Thg6 18

Cảng Đình vũ tiếp tục lọp trong Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt nam

Sáng 17/06/2014 tại Nhà hát TPHCM, với mục tiêu tìm kiếm và xếp hạng các công ty niêm yết có thành tựu lớn trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện qua các chỉ số tài chính cơ bản,khuyến khích các doanh nghiệp có quản trị doanh nghiệp và chiến lược tốt để đưa doanh nghiệp tăng trưởng bền vững, Tạp chí Nhịp cầu đầu tư phối hợp với Công ty Chứng khoán Thiên Việt đã tổ chức lễ công bố “50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” năm 2014 (Top 50).

Thg6 26

Cảng Đình vũ chính thức đưa RTG vào vận hành

Nằm trong chiến lược đầu tư hướng tới mục tiêu trở thành Cảng Container chuyên nghiệp hiện đại, tháng 6 năm 2013 Cảng Đình vũ chính thức  đưa vào sử dụng 04 cần trục giàn RTG thế hệ mới nhất, nâng cao năng lực xếp dỡ tại bãi container: