Thg6 18

Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường tầng 5 Công ty, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  Năm nay do ảnh hưởng của diễn biến phức tạp tình hình dịch Covid-19 nên Đại hội cổ đông Cảng Đình Vũ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự đồng hành của FPTshop và đơn vị truyền thông SungoMedia.

Đại hội bắt đầu các nội dung chương trình lúc 14h00’ cùng ngày. Mặc dù được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhưng Đại hội vẫn đảm bảo đầy đủ các nội dung kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và các thủ tục theo quy định, mỗi cổ đông được gửi tài khoản và mật khẩu riêng để truy cập ứng dụng đại hội trực tuyến do FPTshop cung cấp (đường link ezgsm.fpts.com.vn). Cổ đông dự Đại hội trực tuyến biểu quyết thông qua các nội dung bầu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Tổ thư ký qua giao diện được hỗ trợ trong phần mềm. Trước khi bắt đầu các nội dung chính, Ban tổ chức đã phổ biến Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội trực tuyến để toàn thể cổ đông theo dõi được nắm rõ thông tin.

Xuyên suốt Đại hội, các cổ đông tham gia theo dõi livestream được đã được nghe các nội dung quan trọng: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý SXKD năm 2020 & kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.Tại Đại hội cổ đông năm nay có một số nội dung mới cũng đã được Đoàn chủ tịch trình bày trong livestream: Tờ trình thông qua bổ sung mã ngành kinh tế (do thay đổi mã ngành của Chính phủ); Tờ trình thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức Công ty; Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty…

Đoàn chủ tịch cũng đã dành thời gian để trả lời các câu hỏi được cổ đông tham dự trực tuyến gửi đến thông qua phần mềm của FPTshop. Các câu hỏi của cổ đông quan tâm tập trung đến các kế hoạch đầu tư nâng cao năng suất xếp dỡ, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của Cảng Đình Vũ trong giai đoạn mới. Tiếp sau đó là nội dung bỏ phiếu biểu quyết 13 nội dung được đưa ra tại Đại hội, các nội dung được thống nhất với tỉ lệ gần như tuyệt đối, cao nhất đạt 99,96%.

Đại hội cổ đông trực tuyến Cảng Đình Vũ năm 2021 kết thúc thành công lúc 17h15 ngày 18/6/2021, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn, đảm bảo giãn cách tối thiểu và tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19. Hội đồng quản trị đã trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với sản lượng 586.000 teus, doanh thu 634 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 305 tỷ đồng, cổ tức dự kiến từ 25% trở lên.

(Nguồn : DVP)