Liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Cảng Đình Vũ , Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng , Việt Nam
Điện thoại : (+84) 2253.769.992
Fax: (+84) 2253.769.992
Email: kinhdoanh@dinhvuport.com.vn

Phòng Kế hoạch Kinh doanh

Tel: (+84) 2253.769.955
Fax: (+84) 2253.769.946
Email: kinhdoanh@dinhvuport.com.vn

Phòng Điều độ Khai thác

Tel: (+84) 2253.614.908
Fax: (+84) 2253.769.137
Email: trucban@dinhvuport.com.vn

Phòng Kỹ thuật

Tel: (+84) 2253.979.278
Fax: (+84) 2253.769.995
Email: kythuat@dinhvuport.com.vn

Phòng Tài chính Kế toán

Tel: (+84) 2253.769.993
Fax: (+84) 2253.769.993
Email: taichinh@dinhvuport.com.vn

Phòng Tổ chức Tiền lương

Tel: (+84) 2253.262.566
Fax:
Email: tochuc@dinhvuport.com.vn

Phòng Hành chính

Tel: (+84) 2253.769.992
Fax: (+84) 2253.769.992
Email: hanhchinh@dinhvuport.com.vn

Đội Giao nhận Kho hàng

Tel: (+84) 2253.769.762 / 2253.979.700
Fax: (+84) 2253.979.700
Email: giaonhan@dinhvuport.com.vn

Đội Cơ giới

Tel: (+84) 916.690.636
Fax:
Email: cogioi@dinhvuport.com.vn

Đội Bốc xếp

Tel: (+84) 913.021.587
Fax:
Email: bocxep@dinhvuport.com.vn

Ban An ninh

Tel: (+84) 911.404.588
Fax:
Email:

Hotline

Trực ban khai thác : (+84) 912.511.033
Thủ tục tính cước : (+84) 2253.769.955
Đăng ký rút ruột : (+84) 888.545.559

Giờ làm việc

  • Phòng Kế hoạch Kinh doanh: 24/07
  • Phòng Điều độ Khai thác: 24/07
  • Đội Giao nhận Kho hàng: 24/07
  • Đội Cơ giới: 24/07
  • Đội Bốc xếp: 24/07
  • Ban An ninh: 24/07
  • Phòng ban khác: 08:00 – 17:00 (Thứ 2-Thứ 6)

Nếu cần liên hệ vui lòng gọi điện thoại trực tiếp theo số hotline hoặc sử dụng form liên hệ dưới đây.