Thg2 03

Sáng ngày 03/02/2023 đồng chí Triệu Thế Thuận – Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ Cảng Đình Vũ nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023). Đồng chí Đàm Lê Dũng – Phó bí thư phụ trách Đảng ủy cùng các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy Cảng Đình Vũ đại diện nhận hoa từ Ban điều hành Công ty.

Trong 93 năm qua (1930-2023) dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đã đi qua mọi chặng đường gian khổ để bảo vệ và xây dựng vững chắc Tổ quốc, đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu quan trọng và tiêu biểu của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng tính đến năm 2022 có thể kể đến như quy mô nền kinh tế ước đạt 9,513 triệu tỉ đồng (tương đương 409 tỉ USD); thu nhập bình quân – GDP đạt 95,6 triệu đồng/người/năm (tương đương hơn 4.100 USD); thiết lập quan hệ ngoại giao với 189/193 nước là thành viên Liên hợp quốc. Trong năm 2022, Hội nghị Trung ương 5 và 6 (khóa XIII) của Đảng đã đề ra những Nghị quyết quan trọng định hướng phát triển đất nước, đồng thời lãnh đạo cả nước khống chế thành công dịch covid-19.

Mừng Đảng – Mừng Xuân – Mừng đất nước đổi mới, toàn thể Đảng bộ cùng Ban điều hành, đội ngũ CBCNV Cảng Đình Vũ quyết tâm thi đua lao động sản xuất, mỗi cá nhân ở từng vị trí phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để góp phần cùng Công ty hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đề ra, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng - phát triển thành phố Hải Phòng và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

(Nguồn : DVP, Báo Lao động online)