Thg10 02

Sáng ngày 30/9/2023, lãnh đạo Cảng Đình Vũ tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (1993-2023) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

  

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ vinh dự được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng vì đã có nhiều thành tích, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế. Quyết định khen thưởng số 2935/QĐ-CT, số sổ vàng 09 – Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tùng đã ký ngày 28/9/2023.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (HEZA) là cơ quan trực thuộc UBND thành phố Hải Phòng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

(Nguồn : DVP, heza.gov.vn)