Thg7 05

Trong chương trình thăm Cảng Đình vũ, đoàn đã đi thăm và khảo sát hoạt động khai thác khu vực cầu cảng, hoạt động xếp dỡ tại khu vực kho bãi của Cảng.

Đại diện lãnh đạo cảng Đình Vũ báo cáo với đoàn về quá trình hình thành và phát triển của Cảng Đình Vũ trong 14 năm qua. Qua báo cáo, các đại biểu rất ấn tượng với kết quả kinh doanh cũng như các thành tích đạt được của Cảng Đình Vũ trong những năm qua.

Để làm rõ các hoạt động sản xuất kinh doanh trên thực tế tại doanh nghiệp, đồng thời tìm hiểu sự tác động của các chính sách của Chính phủ đối với hoạt động của Doanh nghiệp, các đại biểu cùng ban lãnh đạo công ty trao đổi nhiều thông tin về các lĩnh vực từ chính sách vĩ mô, sự hỗ trợ của nhà nước về đầu tư cơ sở hạ tầng, chính sách thuế và bảo hiểm xã hội... đến mô hình quản trị công ty, các giải pháp kinh doanh hiệu quả...vv

Sau buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Đình vũ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hải Phòng, đông thời tiếp thu những kiến nghị của doanh nghiệp đối với chính sách của Nhà nước tư trong việc hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp.