Thg11 28

 Đây là năm thứ 6 liên tiếp Bảng xếp hạng V1000 được công bố để ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, tuân thủ luật pháp, chính sách về thuế và đóng góp thuế thu nhập lớn nhất cho ngân sách quốc gia Việt Nam, cũng chính là các doanh nghiệp đang hàng ngày đóng góp một cách có trách nhiệm và hiệu quả cho cộng đồng thể hiện bằng việc nộp thuế cũng như ý thức tuân thủ pháp luật về thuế.

Bảng xếp hạng V1000 dựa trên kết quả thu thập, điều tra, xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Ban tổ chức Bảng xếp hạng V1000 kết hợp với những thông tin được cung cấp bởi các cơ quan hữu quan và được đối chứng với nguồn dữ liệu phản hồi của các Doanh nghiệp trong các cuộc điều tra dữ liệu của Vietnam Report.  Bảng xếp hạng tuân thủ nguyên tắc khách quan, độc lập, khoa học và phù hợp với chuẩn mực của các Bảng xếp hạng tương tự trên thế giới.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tiếp tục có mặt trong danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam năm 2015, đông thời được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp thành tựu xuất sắc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2010-2015. Việc liên tiếp có mặt trong danh sách 1000 Doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam là một niềm vinh dự và tự hào của toàn thể cán bộ công nhân viên Cảng Đình vũ, không chỉ đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, mà luôn hoàn thành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.