Thg10 04

5. Thành tích, kết quả của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động xã hội.
Các tiêu chí cụ thể trong từng nhóm tiêu chí do Hội đồng chuyên gia tư vấn Giải thưởng Sao Vàng đất Việt xây dựng và Thường trực Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam quyết định ban hành phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế.

Vượt qua hàng trăm hồ sơ tham dự, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình vũ vinh dự được Hội đồng giải thưởng công nhận trong Top 100 Doanh nghiệp đạt Giải Sao vàng Đất Việt năm 2015, lần thứ hai liên tiếp nhận được giả thưởng danh giá này.