Thg6 22

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam được chọn lọc từ gần 700 công ty đang niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Đây được xem như một sự tổng kết chuyên sâu về tình hình kinh doanh và năng lực quản trị của doanh nghiệp. 

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư với sự phối hợp về chuyên môn của Công ty Chứng khoán Thiên Việt và sự tư vấn của các chuyên gia tài chính đầu tư giàu kinh nghiệm, các công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp danh tiếng thế giới.

Theo Ban tổ chức, “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” được khảo sát và chọn lọc qua 2 bước: Bước 1, chọn ra các công ty có giá trị vốn hóa từ 500 tỉ đồng trở lên (xác định đến hết năm tài chính liền trước), doanh thu 3 năm liền trước năm khảo sát từ 200 tỉ đồng/năm trở lên và lợi nhuận 3 năm liền trước năm khảo sát từ 20 tỉ đồng/năm trở lên. Bước 2, thực hiện xếp hạng dựa theo 3 tiêu chí là tăng trưởng doanh thu, bình quân 3 năm về lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu – ROE và bình quân 3 năm về lợi nhuận trên vốn ROC.

Đây là lần thứ ba liên tiếp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình vũ lọt trong "Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam"