Thg7 27

Sáng ngày 27/7/2022, Cảng Đình Vũ tổ chức tiếp xúc tri ân CBCNV là con các gia đình liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ Việt Nam. Các thành viên ban lãnh đạo Công ty, đại diện BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, Hội Cựu chiến binh Công ty cùng tham dự tặng hoa và quà. 

Ngày 27/7/1947, tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra cuộc họp để bàn về công tác thương binh, liệt sĩ và thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ tịch chọn một ngày trong năm làm ngày "Thương binh”. Sau khi xem xét, hội nghị đã nhất trí lấy ngày 27/7 làm Ngày Thương binh toàn quốc. Theo Chỉ thị số 223/CT-TW ngày 08/7/1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975 ngày 27/7 hàng năm chính thức trở thành Ngày Thương binh-Liệt sĩ của cả nước.


Ngày 27/7 thường niên là ngày tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh xương máu để đất nước ta có nền độc lập như ngày nay; đồng thời cũng là dịp để thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, nhắc nhở mỗi chúng ta về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, về trách nhiệm phải sống, lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước. Với ý nghĩa cao đẹp đó, ban lãnh đạo Cảng Đình Vũ cũng rất quan tâm tới việc động viên thăm hỏi CBCNV của Công ty là con của các gia đình liệt sĩ thông qua chương trình tiếp xúc tri ân hàng năm.

(Nguồn : DVP)