Thg10 13

Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2022, đội ngũ cán bộ chủ chốt Cảng Đình Vũ đã tặng hoa và chúc mừng Ban lãnh đạo Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Vũ Tuấn Dương và Tổng Giám đốc Cao Văn Tĩnh phấn khởi trong ngày tôn vinh các doanh nhân Việt Nam bởi trong suốt thời gian qua Ban lãnh đạo Cảng Đình Vũ đã luôn hoàn thành tốt công tác điều hành Công ty, đưa ra nhiều quyết sách, chiến lược đúng hướng để đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cũng như thu nhập của người lao động.

Nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2022, đoàn lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng cũng đã thăm Cảng Đình Vũ và tặng Ban điều hành Công ty món quà ý nghĩa. Đây là sự ghi nhận quý báu của Cục Thuế Hải Phòng vì Cảng Đình Vũ đã luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế từ khi thành lập đến nay.

(Nguồn : DVP)