Thg4 26

Chiều ngày 26 tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019 tại Hội trường tầng 5 Công ty, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tham dự Hội nghị có tổng số 125 đại biểu đại diện cho toàn thể CBCNV các đơn vị phòng, ban, tổ, đội trong Công ty.

Sau phần thủ tục bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký hội nghị, toàn thể đại biểu đã được nghe các Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo về tình hình xây dựng và thực hiện Nội quy, Quy chế Công ty; Tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động…

Tiếp sau đó là Báo cáo của Ban chấp hành công đoàn về các nội dung: tình hình và kết quả tổ chức Hội nghị người lao động các cấp; Báo cáo việc tham gia xây dựng, sửa đổi các Nội quy, Quy chế liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động; Báo cáo tình hình sử dụng các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ nhân đạo; Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; Báo cáo tình hình thực hiện giải quyết các kiến nghị năm 2018…

Tại Hội nghị, các đơn vị cũng đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận tích cực, sâu sát với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 cũng như trong giai đoạn tới. Sau phần tham luận, Đoàn chủ tịch đã trả lời, giải quyết các kiến nghị thu nhận từ Hội người lao động tại các đơn vị, trong đó Tổng giám đốc Cao Văn Tĩnh đã trực tiếp giải đáp 20 kiến nghị đồng thời giao cho các Phó tổng giám đốc và các phòng chức năng liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Hội nghị người lao động Cảng Đình Vũ năm 2019 vinh dự được đón tiếp đồng chí Tô Đình Sơn – Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Đình Sơn chúc mừng những thành tích sản xuất kinh doanh mà Cảng Đình Vũ đã đạt được trong năm 2018 và có một số ý kiến chỉ đạo đối với phong trào đoàn thể, các phương pháp hoạt động nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn Cảng Đình Vũ để trong năm 2019 Cảng Đình Vũ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công về kinh doanh cũng như luôn đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Hội nghị người lao động Cảng Đình Vũ năm 2019 kết thúc thành công lúc 17h00 ngày 26/4/2019 với việc thông qua Nghị quyết Hội nghị được nhất trí biểu quyết 100%.

(Nguồn : DVP)